Home Pharmaks Agency

Romiplostim - aprovohet nga FDA

romiplostim
romiplostim
22 Gusht 2008 - U.S. Food and Drug Administration ka aprovuar sot Nplate (romiplostim), produktin e parë i cili stimulon direkt palcën ashtrore për të prodhuar trombocitet e nevojshme te pacientët me një çrregullim të rrallë të gjakut i cili mund të çojë deri te gjakrrjedhja serioze.

Share